Mətbu məlumatlar


Aktiv məskunlaşma və əhali gəlirlərinin davamlı artımı yaxın illərdə mənzil bazarı üzrə qiymətlərin daha da bahalaşacağından xəbər verir 27.09.2013

Hazırkı dünya təcrübəsində inzibati ərazilərdə insanların məskunlaşma səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi, miqrasiya və əhali gəlirləri dinamikasının aşkarlanması məqsədilə müxtəlif metodlardan, o...
2013-cü ilin yanvar-avqust ayları üzrə sosial - iqtisadi inkişaf23.09.2013
2013-cü ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1 milyard 389 milyon 789 min manatlıq Ümumi Daxili Məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 2012-ci ilin yanvar-avqust ayları ilə müqayisədə 9,9 faiz çoxdur...
2013-cü ilin yanvar-iyul ayları üzrə sosial - iqtisadi inkişaf 23.08.2013
2013-cü ilin yanvar-iyul aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1 milyard 181 milyon 331 min manatlıq Ümumi Daxili Məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 2012-ci ilin yanvar-iyul ayları ilə müqayisədə 9,6 faiz çoxdur. Ümumi daxili məhsulun sahə...
2013-cü ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı 27.07.2013
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq reallaşdırılan, elmi əsaslara və liberal bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə söykənən, insan amilini əsas tutan çevik iqtisadi siyasət nəticəsində muxtar respublika iqtisadiyyatının dinamik inkişafı ulu öndərimizin 90 illiyi ilə əlaqədar “Heydər Əliyev ili” elan edilmiş...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 -[ 11 ]- 12  13  14  15  16 

  •      Naxçıvan bu gün

  •        Digər keçidlər

  •