Mətbu məlumatlar


2012-ci ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı27.08.2012
Muxtar respublikada mövcud potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına, istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsinə, yerli sahibkarlığın inkişafı yolu ilə əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına ...
2012-ci ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı30.04.2012
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq reallaşdırılan iqtisadi siyasət nəticəsində cari ilin ilk rübü ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatın real sektoru üzrə dinamik inkişaf meylləri qorunub saxlanılmışdır.
2011-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı13.03.2012
Ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafı fonunda əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşması, dövlətin sosial islahatları intensivləşdirməsi, sahibkarlıq subyektlərinin sayının davamlı olaraq artması, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, ...
2011-ci ilin ilk doqquz ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı29.11.2011
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi iqtisadi inkişaf strategiyasının reallaşdırılması istiqamətində ölkəmizdə həyata keçirilən irimiqyaslı tədbirlər üzrə qazanılmış uğurlar daha da möhkəmləndirilmiş, makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılmış,...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 -[ 15 ]- 16 

  •      Naxçıvan bu gün

  •        Digər keçidlər

  •