Mətbu məlumatlar


Möhtəşəm quruculuğun 15 ili29.10.2012
Muxtar respublikamızın müasir tarixində son 15 il yeni intibah mərhələsi kimi yadda qaldı. Zaman etibarilə o qədər də böyük olmayan bu müddət ictimai tərəqqi, iqtisadi inkişaf və sosial islahatlar yolunda əzmlə addımlayaraq muxtar dövlət ...
17 oktyabr Ümumdünya Yoxsulluqla Mübarizə Günüdür27.10.2012
Bu günün tarixi 1987-ci ildən başlayır. 23 il əvvəl oktyabr ayının 17-də yüz minə yaxın insan 1948-ci ildə İnsan Haqları Haqqında Ümumi Deklarasiyanın imzalandığı Parisin Trokadero meydanına toplaşmışdı. Məqsəd bütün dünyadakı yoxsullara...
2012-ci ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı27.08.2012
Muxtar respublikada mövcud potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına, istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsinə, yerli sahibkarlığın inkişafı yolu ilə əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına ...
2012-ci ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı30.04.2012
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq reallaşdırılan iqtisadi siyasət nəticəsində cari ilin ilk rübü ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatın real sektoru üzrə dinamik inkişaf meylləri qorunub saxlanılmışdır.
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 -[ 15 ]- 16  17 

  •      Naxçıvan bu gün

  •        Digər keçidlər

  •