Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Muxtar respublikada arıçılığın inkişafı üzrə davamlı tədbirlər görülür10.03.2022
   
  Aqrar sektorun gəlirli sahələrindən biri olan arıçılığın inkişafı məqsədilə həyata keçirilən kompleks tədbirlər bu sahədə yeni təsərrüfat subyektlərinin yaradılmasına, əhalinin məşğulluğuna və keyfiyyətli yerli məhsullarla təminatına müsbət təsir göstərib.
Həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər əhalinin dinamik artımına müsbət təsir göstərir01.03.2022
   Muxtar respublikada əhalinin səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsi üzrə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər, səhiyyənin davamlı inkişafı və sağlam ekoloji mühitin formalaşdırılması əhali artımına müsbət təsir göstərir.
   İnsan amilinə verilən dəyərin nəticəsidir ki, muxtar respublikada...
Əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyəti daha da yaxşılaşdırılır11.02.2022
  Səhiyyənin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən islahatlar dövlətin sosial siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biridir. Son dövrlər muxtar respublikada müasir tibbi avadanlıqlarla və maddi texniki baza ilə təchiz olunmuş xəstəxanaların, həkim ambulatoriyalarının və digər səhiyyə obyektlərinin istifadəyə verilməsi və güclü kadr potensialının yaradılması insan amilinə verilən dəyərin bariz nümuməsidir.
2021-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı28.01.2022
  Muxtar respublikada iqtisadi və sosial sahələrdə qazanılmış uğurlar 2021-ci ildə də qorunub saxlanılmış, çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşdırılması və sosial sahənin inkişafı üzrə mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.

 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 -[ 18 ]- 19  20  21  22  23  24  25  26 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •