Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Muxtar respublikanın infrastruktur təminatı daim yenilənir18.11.2021
  Muxtar respublikada həyata keçirilən genişmiqyaslı tikinti-quruculuq işlərinin nəticəsi olaraq iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrində infrastruktur yenilənmiş, əhalinin rahat yaşayışı təmin edilmişdir. Bütün yaşayış məntəqələrini əhatə edən quruculuq işləri məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə, muxtar respublikanın iqtisasi qüdrətinin möhkəmləndrilməsinə...
Muxtar respublikada bank sisteminin inkişafı təmin edilib03.11.2021
   Müasir dövrdə iqtisadiyyatın ən aparıcı, eləcə də stimullaşdırıcı sahəsi olan bank sistemi hər bir ölkənin, cəmiyyətin davamlı inkişafının təmin edilməsində və gücləndirilməsində mühüm rol oynayır.
Aqrar sahənin inkişafı diqqətdə saxlanılır29.10.2021
  Muxtar respublikada aqrar sahənin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, qəbul edilmiş dövlət proqramlarının uğurlu icrası, əkin dövriyyəsinə yeni torpaqların qatılması və müasir suvarma sistemlərinin qurulması məhsul bolluğuna zəmin yaradıb.
  Aparılmış meliorasiya və irriqasiya tədbirlərinin nəticəsi olaraq təkcə 2014-cü ildən 1 oktyabr 2021-ci il tarixədək muxtar respublikada 201,1 min paqonmetr məsafədə sel və daşqınlara qarşı mübarizə ...
2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı21.10.2021
  
  Muxtar respublikada iqtisadi və sosial sahələrdə qazanılmış uğurlar 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında da qorunub saxlanılmış, çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşdırılması və sosial sahənin inkişafı üzrə...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 -[ 19 ]- 20  21  22  23  24  25  26 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •