Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Hərtərəfli inkişaf nəqliyyat sahəsinin də dinamikasını
artırır
07.10.2021
Son illərdə muxtar respublikada müasir standartlara uyğun avtomobil yolları salınıb, mövcud yol-nəqliyyat kompleksi təkmilləşdirilib, yeni körpülər tikilib, hava və dəmir yolu nəqliyyatının infrastruktur təminatı daha da...

İnformasiya və rabitə xidmətlərinin əhatə
dairəsi genişlənir
18.09.2021
  
 Muxtar respublikada sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində informasiya-kommunikasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi məqsədilə kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş, əhalinin bu xidmətlərdən istifadə imkanları daha da yaxşılaşdırılmışdır.   Yaşayış məntəqələrində Yeni Nəsil Telekommunikasiya Sistemlərinin istifadəyə verilməsi, istifadəçilərin keyfiyyətli və sürətli internetlə təmin olunması...
Muxtar respublikada əhalinin səmərəli məşğulluğu diqqət mərkəzindədir06.08.2021
    Muxtar respublikada iqtisadi və sosial sahələrdə həyata keçirilən tədbirlər davamlı inkişafı təmin etməklə yanaşı, əhalinin səmərəli məşğulluğuna da yeni imkanlar yaratmışdır. Son dövrlər geniş vüsət almış tikinti-quruculuq işləri, istifadəyə verilən yeni istehsal ...
Muxtar respublikada əkin dövriyyəsi artmışdır29.07.2021
  Muxtar respublikada müasir meliorasiya və irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi, əkin dövriyyəsinə yeni torpaqların qatılması, keyfiyyətli toxum növlərinin istehsalı, məhsul istehsalçılarına güzəştli şərtlərlə kreditlərin və texnikaların verilməsi ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına, ümumilikdə, kənd təsərrüfatının...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 -[ 20 ]- 21  22  23  24  25  26 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •