Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Muxtar respublikanın enerji təhlükəsizliyi diqqətdə saxlanılır11.03.2021
  
  Müasir dövrdə dayanıqlı və keyfiyyətli enerji təchizatı hər bir ölkənin davamlı inkişafının təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Muxtar respublikada da dövlət siyasətinin əsasını təşkil edən enerji təhlükəsizliyi tədbirləri daim diqqətdə saxlanılmış, yeni güclərin yaradılması və infrastrukturun yenilənməsi istiqamətində...
Muxtar respublikada əhalinin dinamik artımı dövlət qayğısının bəhrəsidir04.03.2021
  
  Son illər muxtar respublikanın sosial-iqtisadi həyatında əldə olunmuş davamlı inkişaf, həyata keçirilən islahatların səmərəliliyi, səhiyyə sistemində aparılan qabaqcıl tədbirlər əhalinin yaşayış...
Arıçılığın inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər öz bəhrəsini verməkdədir25.02.2021
  
  Arıçılıq iqtisadi cəhətdən yüksək rentabelli fəaliyyət sahəsi olub əhalinin səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsi ilə yanaşı, bitkiçiliyin inkişafında da mühüm rol oynayır.
  Son illər muxtar respublikada bu mühüm sahənin inkişafı daim diqqətdə saxlanılmış, sahibkarlar pulsuz dərman preparatları ilə təmin olunmuş, beynəlxalq və yerli əhəmiyyətl...
2021-ci ilin yanvar ayı üzrə makroiqtisadi göstəricilər12.02.2021
  
  İqtisadi fəaliyyətin bütün sahələri üzrə makroiqtisadi göstəricilər haqqında məlumat

 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 -[ 22 ]- 23  24  25  26 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •