Təhlil materialları və son məlumatlar


Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəsmi statistikanın yaradılmasından 90 il ötür 06.03.2014
Arxiv materialları və tarixi sənədlərlə tanışlıq göstərir ki, bir neçə əsr bundan öncə muxtar respublika ərazisində qeyri-müntəzəm statistika fəaliyyəti mövcud olmuşdur. Xüsusilə əhali sayı və kənd təsərrüfatı üzrə məlumatlar tarixin müxtəlif mərhələlərində istifadə olunmuş,bu haqda...
 
 1  2  3  4  5  6  7 -[ 8 ]-

  •      Naxçıvan bu gün

  •        Digər keçidlər

  •