Mətbu məlumatlar


Əkinə yararlı torpaq sahələri tam şəkildə əkin dövriyyəsinə qatılmışdır 15.07.2014
Etibarlı ərzaq təminatı muxtar respublikada iqtisadi sabitliyin və sosial dayanıqlığın başlıca şərti, o cümlədən iqtisadi təhlükəsizliyimizin mühüm komponentlərindən biridir. Bu istiqamətdə həyаtа kеçirilən islаhаtlаr muxtar rеspublikа əhаlisinin kеyfiyyətli ərzаq məhsullаrı ilə təmin оlunmаsını, kənd təsərrüfаtının bütün sаhələrinin inkişаfını...
2014-cü ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı 12.07.2014
Muxtar respublikada həyata keçirilən sosial və iqtisadi islahatların uğurlu nəticələri Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 illiyinin qeyd olunduğu və “Muxtariyyət ili” elan edilmiş 2014-cü ilin ilk yarımili ərzində də qorunub saxlanılmışdır. Cari ilin ötən dövründə ən mühüm hadisələrdən biri ölkə başçısı...
2014-cü ilin yanvar-may ayları üzrə sosial-iqtisadi inkişaf13.06.2014
İqtisadi inkişafın əsas göstəricisi kimi 783 milyon 975 min manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 2013-cü ilin yanvar-may ayları ilə...
2014-cü ilin yanvar-aprel ayları üzrə sosial-iqtisadi inkişaf20.05.2014
İqtisadiyyatın əsas indikatoru qismində 584 milyon 99 min manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 2013-cü ilin yanvar-aprel ayları ilə müqayisədə 2,3 faiz çoxdur. Ümumi daxili məhsulun sahə strukturunda ilk yeri sənaye sahəsi tutmaqdadır. Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 2013-cü ilin yanvar-aprel ayları ilə ...
 
 1  2  3  4  5  6  7 -[ 8 ]- 9  10  11  12  13  14  15  16 

  •      Naxçıvan bu gün

  •        Digər keçidlər

  •