Mətbu məlumatlar


2014-cü ilin yanvar-avqust ayları üzrə sosial-iqtisadi inkişaf23.09.2014
İqtisadi inkişafın əsas göstəricisi kimi 1 milyard 417 milyon 984 min 300 manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 2013-cü ilin yanvar-avqust ayları ilə müqayisədə 1 faiz çoxdur. Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 2013-cü ilin yanvar-avqust ayları ilə ...
2014-cü ilin yanvar-iyul ayları üzrə sosial-iqtisadi inkişaf20.08.2014
İqtisadi inkişafın əsas göstəricisi kimi 1 milyard 203 milyon 308 min 900 manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 2013-cü ilin yanvar-iyul ayları ilə müqayisədə 0,8 faiz çoxdur. Hər bir nəfərə ...
Əkinə yararlı torpaq sahələri tam şəkildə əkin dövriyyəsinə qatılmışdır 15.07.2014
Etibarlı ərzaq təminatı muxtar respublikada iqtisadi sabitliyin və sosial dayanıqlığın başlıca şərti, o cümlədən iqtisadi təhlükəsizliyimizin mühüm komponentlərindən biridir. Bu istiqamətdə həyаtа kеçirilən islаhаtlаr muxtar rеspublikа əhаlisinin kеyfiyyətli ərzаq məhsullаrı ilə təmin оlunmаsını, kənd təsərrüfаtının bütün sаhələrinin inkişаfını...
2014-cü ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı 12.07.2014
Muxtar respublikada həyata keçirilən sosial və iqtisadi islahatların uğurlu nəticələri Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 illiyinin qeyd olunduğu və “Muxtariyyət ili” elan edilmiş 2014-cü ilin ilk yarımili ərzində də qorunub saxlanılmışdır. Cari ilin ötən dövründə ən mühüm hadisələrdən biri ölkə başçısı...
 
 1  2  3  4  5  6  7 -[ 8 ]- 9  10  11  12  13  14  15  16  17 

  •      Naxçıvan bu gün

  •        Digər keçidlər

  •