Statistik məlumatların buraxılış təqvimi

Məlumatlar kateqoriyası   Qrafikin son dəqiqləşmə tarixi
(gün, ay, il)
Məlumatların buraxılış tarixi
Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun İyul Avqust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr 2023 Yanvar
REAL SEKTOR
Ümumi Daxili Məhsul buraxılış
tarixi
07.01.2022 14.01.2022 15.02.2022 14.03.2022 14.04.2022 16.05.2022 16.06.2022 14.07.2022 15.08.2022 15.09.2022 14.10.2022 15.11.2022 15.12.2022 13.01.2023
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2021
yanvar
2022
yanvar-
fevral
2022
yanvar-
mart
2022
yanvar-
aprel
2022
yanvar-
may
2022
yanvar-
iyun
2022
yanvar-
iyul
2022
yanvar-
avqust
2022
yanvar-
sentyabr
2022
yanvar-
oktyabr
2022
yanvar-
noyabr
2022
yanvar-
dekabr
2022
Sənayenin əsas göstəriciləri buraxılış
tarixi
07.01.2022 14.01.2022 15.02.2022 14.03.2022 14.04.2022 16.05.2022 16.06.2022 14.07.2022 15.08.2022 15.09.2022 14.10.2022 15.11.2022 15.12.2022 13.01.2023
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2021
yanvar
2022
yanvar-
fevral
2022
yanvar-
mart
2022
yanvar-
aprel
2022
yanvar-
may
2022
yanvar-
iyun
2022
yanvar-
iyul
2022
yanvar-
avqust
2022
yanvar-
sentyabr
2022
yanvar-
oktyabr
2022
yanvar-
noyabr
2022
yanvar-
dekabr
2022
Tikintinin əsas göstəricilərii buraxılış
tarixi
07.01.2022 14.01.2022 15.02.2022 14.03.2022 14.04.2022 16.05.2022 16.06.2022 14.07.2022 15.08.2022 15.09.2022 14.10.2022 15.11.2022 15.12.2022 13.01.2023
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2021
yanvar
2022
yanvar-
fevral
2022
yanvar-
mart
2022
yanvar-
aprel
2022
yanvar-
may
2022
yanvar-
iyun
2022
yanvar-
iyul
2022
yanvar-
avqust
2022
yanvar-
sentyabr
2022
yanvar-
oktyabr
2022
yanvar-
noyabr
2022
yanvar-
dekabr
2022
Kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılıq üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
07.01.2022 14.01.2022 15.02.2022 14.03.2022 14.04.2022 16.05.2022 16.06.2022 14.07.2022 15.08.2022 15.09.2022 14.10.2022 15.11.2022 15.12.2022 13.01.2023
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2021
yanvar
2022
yanvar-
fevral
2022
yanvar-
mart
2022
yanvar-
aprel
2022
yanvar-
may
2022
yanvar-
iyun
2022
yanvar-
iyul
2022
yanvar-
avqust
2022
yanvar-
sentyabr
2022
yanvar-
oktyabr
2022
yanvar-
noyabr
2022
yanvar-
dekabr
2022
Nəqliyyat sektoru üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
07.01.2022 14.01.2022 15.02.2022 14.03.2022 14.04.2022 16.05.2022 16.06.2022 14.07.2022 15.08.2022 15.09.2022 14.10.2022 15.11.2022 15.12.2022 13.01.2023
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2021
yanvar
2022
yanvar-
fevral
2022
yanvar-
mart
2022
yanvar-
aprel
2022
yanvar-
may
2022
yanvar-
iyun
2022
yanvar-
iyul
2022
yanvar-
avqust
2022
yanvar-
sentyabr
2022
yanvar-
oktyabr
2022
yanvar-
noyabr
2022
yanvar-
dekabr
2022
İnformasiya və rabitə sektoru üzrə göstəriciləri buraxılış
tarixi
07.01.2022 14.01.2022 15.02.2022 14.03.2022 14.04.2022 16.05.2022 16.06.2022 14.07.2022 15.08.2022 15.09.2022 14.10.2022 15.11.2022 15.12.2022 13.01.2023
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2021
yanvar
2022
yanvar-
fevral
2022
yanvar-
mart
2022
yanvar-
aprel
2022
yanvar-
may
2022
yanvar-
iyun
2022
yanvar-
iyul
2022
yanvar-
avqust
2022
yanvar-
sentyabr
2022
yanvar-
oktyabr
2022
yanvar-
noyabr
2022
yanvar-
dekabr
2022
İstehlak bazarı üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
07.01.2022 14.01.2022 15.02.2022 14.03.2022 14.04.2022 16.05.2022 16.06.2022 14.07.2022 15.08.2022 15.09.2022 14.10.2022 15.11.2022 15.12.2022 13.01.2023
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2021
yanvar
2022
yanvar-
fevral
2022
yanvar-
mart
2022
yanvar-
aprel
2022
yanvar-
may
2022
yanvar-
iyun
2022
yanvar-
iyul
2022
yanvar-
avqust
2022
yanvar-
sentyabr
2022
yanvar-
oktyabr
2022
yanvar-
noyabr
2022
yanvar-
dekabr
2022
Əmtəə bazarı üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
07.01.2022 14.01.2022 15.02.2022 14.03.2022 14.04.2022 16.05.2022 16.06.2022 14.07.2022 15.08.2022 15.09.2022 14.10.2022 15.11.2022 15.12.2022 13.01.2023
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2021
yanvar
2022
yanvar-
fevral
2022
yanvar-
mart
2022
yanvar-
aprel
2022
yanvar-
may
2022
yanvar-
iyun
2022
yanvar-
iyul
2022
yanvar-
avqust
2022
yanvar-
sentyabr
2022
yanvar-
oktyabr
2022
yanvar-
noyabr
2022
yanvar-
dekabr
2022
SOSİAL SEKTOR
Əhalinin gəlirləri üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
07.01.2022 14.01.2022 15.02.2022 14.03.2022 14.04.2022 16.05.2022 16.06.2022 14.07.2022 15.08.2022 15.09.2022 14.10.2022 15.11.2022 15.12.2022 13.01.2023
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2021
yanvar
2022
yanvar-
fevral
2022
yanvar-
mart
2022
yanvar-
aprel
2022
yanvar-
may
2022
yanvar-
iyun
2022
yanvar-
iyul
2022
yanvar-
avqust
2022
yanvar-
sentyabr
2022
yanvar-
oktyabr
2022
yanvar-
noyabr
2022
yanvar-
dekabr
2022
Əmək haqqı üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
07.01.2022 14.01.2022 15.02.2022 14.03.2022 14.04.2022 16.05.2022 16.06.2022 14.07.2022 15.08.2022 15.09.2022 14.10.2022 15.11.2022 15.12.2022 13.01.2023
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2021
yanvar
2022
yanvar-
fevral
2022
yanvar-
mart
2022
yanvar-
aprel
2022
yanvar-
may
2022
yanvar-
iyun
2022
yanvar-
iyul
2022
yanvar-
avqust
2022
yanvar-
sentyabr
2022
yanvar-
oktyabr
2022
yanvar-
noyabr
2022
yanvar-
dekabr
2022
Demoqrafik göstəricilər buraxılış
tarixi
07.01.2022 14.01.2022 15.02.2022 14.03.2022 14.04.2022 16.05.2022 16.06.2022 14.07.2022 15.08.2022 15.09.2022 14.10.2022 15.11.2022 15.12.2022 13.01.2023
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2021
yanvar
2022
yanvar-
fevral
2022
yanvar-
mart
2022
yanvar-
aprel
2022
yanvar-
may
2022
yanvar-
iyun
2022
yanvar-
iyul
2022
yanvar-
avqust
2022
yanvar-
sentyabr
2022
yanvar-
oktyabr
2022
yanvar-
noyabr
2022
yanvar-
dekabr
2022


yuxarı>>


  Mətbu məlumatların yayım təqvimi

Mətbu məlumatların yayılmasi təqvimində sətir və sütunlarda göstərilən tarixləri (gün, ay, il) tıqlamaqla Statistikanın bölmələri üzrə hazırlanmış göstəriciləri əldə edə bilərsiniz.

2022-ci ilin birinci rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

             
Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adları
Məlumatın buraxılış tarixi
yanvar
2022
fevral
2022
mart
2022
1 2021-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   28.01.2022
 
- -
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 24.02.2022
 
18.03.2022
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 24.02.2022
 
18.03.2022
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 24.02.2022
 
18.03.2022
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 24.02.2022
 
18.03.2022
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 24.02.2022
 
18.03.2022
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi - 24.02.2022
 
18.03.2022
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Demoqrafiya, əmək və sosial statistikası şöbəsi - 24.02.2022
 
18.03.2022
 

yuxarı>>

2022-ci ilin ikinci rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adı
Məlumatın buraxılış tarixi
aprel
2022
may
2022
iyun
2022
1 2022-ci ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   21.04.2022
 
-
 
-
 
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 21.05.2022
 
23.06.2022
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 21.05.2022
 
23.06.2022
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 21.05.2022
 
23.06.2022
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 21.05.2022
 
23.06.2022
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 21.05.2022
 
23.06.2022
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi - 21.05.2022
 
23.06.2022
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Demoqrafiya, əmək və sosial statistikası şöbəsi - 21.05.2022
 
23.06.2022
 

yuxarı>>

2022-ci ilin üçüncü rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

           
Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adı
Məlumatın buraxılış tarixi
iyul
2022
avqust
2022
sentyabr
2022
1 2022-ci ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   21.07.2022
 
-
 
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
22.08.2022
 
21.09.2022
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
22.08.2022
 
21.09.2022
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
22.08.2022
 
21.09.2022
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
22.08.2022
 
21.09.2022
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
22.08.2022
 
21.09.2022
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi -
 
22.08.2022
 
21.09.2022
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Demoqrafiya, əmək və sosial statistikası şöbəsi -
 
22.08.2022
 
21.09.2022
 

yuxarı>>

2022-ci ilin dördüncü rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

         
Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adı
Məlumatın buraxılış tarixi
oktyabr
2022
noyabr
2022
dekabr
2022
1 2022-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   22.10.2022
 
-
 
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
23.11.2022
 
21.12.2022
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
23.11.2022
 
21.12.2022
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
23.11.2022
 
21.12.2022
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
23.11.2022
 
21.12.2022
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
23.11.2022
 
21.12.2022
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi -
 
23.11.2022
 
21.12.2022
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Demoqrafiya, əmək və sosial statistikası şöbəsi -
 
23.11.2022
 
21.12.2022
 


yuxarı>>