Statistik məlumatların buraxılış təqvimi

Məlumatlar kateqoriyası   Qrafikin son dəqiqləşmə tarixi
(gün, ay, il)
Məlumatların buraxılış tarixi
Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun İyul Avqust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr 2018 Yanvar
REAL SEKTOR
Ümumi Daxili Məhsul buraxılış
tarixi
06.01.2017 23.01.2017 20.02.2017 17.03.2017 25.04.2017 24.05.2017 23.06.2017 25.07.2017 24.08.2017 25.09.2017 24.10.2017 23.11.2017 22.12.2017 25.01.2018
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2016
yanvar
2017
yanvar-
fevral
2017
yanvar-
mart
2017
yanvar-
aprel
2017
yanvar-
may
2017
yanvar-
iyun
2017
yanvar-
iyul
2017
yanvar-
avqust
2017
yanvar-
sentyabr
2017
yanvar-
oktyabr
2017
yanvar-
noyabr
2017
yanvar-
dekabr
2017
Sənayenin əsas göstəriciləri buraxılış
tarixi
06.01.2017 23.01.2017 20.02.2017 17.03.2017 25.04.2017 24.05.2017 23.06.2017 25.07.2017 24.08.2017 25.09.2017 24.10.2017 23.11.2017 22.12.2017 25.01.2018
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2016
yanvar
2017
yanvar-
fevral
2017
yanvar-
mart
2017
yanvar-
aprel
2017
yanvar-
may
2017
yanvar-
iyun
2017
yanvar-
iyul
2017
yanvar-
avqust
2017
yanvar-
sentyabr
2017
yanvar-
oktyabr
2017
yanvar-
noyabr
2017
yanvar-
dekabr
2017
Tikintinin əsas göstəricilərii buraxılış
tarixi
06.01.2017 23.01.2017 20.02.2017 17.03.2017 25.04.2017 24.05.2017 23.06.2017 25.07.2017 25.08.2017 25.09.2017 24.10.2017 23.11.2017 22.12.2017 25.01.2018
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2016
yanvar
2017
yanvar-
fevral
2017
yanvar-
mart
2017
yanvar-
aprel
2017
yanvar-
may
2017
yanvar-
iyun
2017
yanvar-
iyul
2017
yanvar-
avqust
2017
yanvar-
sentyabr
2017
yanvar-
oktyabr
2017
yanvar-
noyabr
2017
yanvar-
dekabr
2017
Kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılıq üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
06.01.2017 25.01.2017 23.02.2017 17.03.2017 25.04.2017 24.05.2017 23.06.2017 25.07.2017 25.08.2017 25.09.2017 24.10.2017 23.11.2017 22.12.2017 25.01.2018
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2016
yanvar
2017
yanvar-
fevral
2017
yanvar-
mart
2017
yanvar-
aprel
2017
yanvar-
may
2017
yanvar-
iyun
2017
yanvar-
iyul
2017
yanvar-
avqust
2017
yanvar-
sentyabr
2017
yanvar-
oktyabr
2017
yanvar-
noyabr
2017
yanvar-
dekabr
2017
Nəqliyyat sektoru üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
06.01.2017 25.01.2017 23.02.2017 17.03.2017 25.04.2017 24.05.2017 23.06.2017 25.07.2017 25.08.2017 25.09.2017 24.10.2017 23.11.2017 22.12.2017 25.01.2018
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2016
yanvar
2017
yanvar-
fevral
2017
yanvar-
mart
2017
yanvar-
aprel
2017
yanvar-
may
2017
yanvar-
iyun
2017
yanvar-
iyul
2017
yanvar-
avqust
2017
yanvar-
sentyabr
2017
yanvar-
oktyabr
2017
yanvar-
noyabr
2017
yanvar-
dekabr
2017
İnformasiya və rabitə sektoru üzrə göstəriciləri buraxılış
tarixi
06.01.2017 23.01.2017 23.02.2017 17.03.2017 25.04.2017 24.05.2017 23.06.2017 25.07.2017 24.08.2017 25.09.2013 24.10.2017 23.11.20173 22.12.2017 25.01.2018
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2016
yanvar
2017
yanvar-
fevral
2017
yanvar-
mart
2017
yanvar-
aprel
2017
yanvar-
may
2017
yanvar-
iyun
2017
yanvar-
iyul
2017
yanvar-
avqust
2017
yanvar-
sentyabr
2017
yanvar-
oktyabr
2017
yanvar-
noyabr
2017
yanvar-
dekabr
2017
İstehlak bazarı üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
06.01.2017 25.01.2017 20.02.2017 17.03.2017 24.04.2017 24.05.2017 23.06.2017 25.07.2017 25.08.2017 25.09.2017 24.10.2017 23.11.2017 22.12.2017 25.01.2018
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2016
yanvar
2017
yanvar-
fevral
2017
yanvar-
mart
2017
yanvar-
aprel
2017
yanvar-
may
2017
yanvar-
iyun
2017
yanvar-
iyul
2017
yanvar-
avqust
2017
yanvar-
sentyabr
2017
yanvar-
oktyabr
2017
yanvar-
noyabr
2017
yanvar-
dekabr
2017
Əmtəə bazarı üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
06.01.2017 25.01.2017 20.02.2017 17.03.2017 25.04.2017 24.05.2017 23.06.2017 25.07.2017 24.08.2017 25.09.2017 24.10.2017 25.11.2017 22.12.2017 25.01.2018
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2016
yanvar
2017
yanvar-
fevral
2017
yanvar-
mart
2017
yanvar-
aprel
2017
yanvar-
may
2017
yanvar-
iyun
2017
yanvar-
iyul
2017
yanvar-
avqust
2017
yanvar-
sentyabr
2017
yanvar-
oktyabr
2017
yanvar-
noyabr
2017
yanvar-
dekabr
2017
XARİCİ SEKTOR
Xarici ticarətin göstəriciləri buraxılış
tarixi
06.01.2017 23.01.2017 23.02.2017 17.03.2017 25.04.2017 24.05.2017 23.06.2017 25.07.2017 21.08.2017 25.09.2017 24.10.2017 22.11.2017 22.12.2017 25.01.2018
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2016
yanvar
2017
yanvar-
fevral
2017
yanvar-
mart
2017
yanvar-
aprel
2017
yanvar-
may
2017
yanvar-
iyun
2017
yanvar-
iyul
2017
yanvar-
avqust
2017
yanvar-
sentyabr
2017
yanvar-
oktyabr
2017
yanvar-
noyabr
2017
yanvar-
dekabr
2017
SOSİAL SEKTOR
Əhalinin gəlirləri üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
08.01.2017 23.01.2017 20.02.2017 17.03.2017 25.04.2017 24.05.2017 23.06.2017 25.07.2017 24.08.2017 25.09.2017 24.10.2017 23.11.2017 22.12.2017 25.01.2018
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2016
yanvar
2017
yanvar-
fevral
2017
yanvar-
mart
2017
yanvar-
aprel
2017
yanvar-
may
2017
yanvar-
iyun
2017
yanvar-
iyul
2017
yanvar-
avqust
2017
yanvar-
sentyabr
2017
yanvar-
oktyabr
2017
yanvar-
noyabr
2017
yanvar-
dekabr
2017
Əmək haqqı üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
08.01.2017 13.01.2017 13.02.2017 13.03.2017 14.04.2017 12.05.2017 14.06.2017 14.07.2017 14.08.2017 13.09.2017 12.10.2017 14.11.2017 13.12.2017 12.01.2018
hesabat
dövrü
yanvar-
noyabr
2016
yanvar-
dekabr
2016
yanvar
2017
yanvar-
fevral
2017
yanvar-
mart
2017
yanvar-
aprel
2017
yanvar-
may
2017
yanvar-
iyun
2017
yanvar-
iyul
2017
yanvar-
avqust
2017
yanvar-
sentyabr
2017
yanvar-
oktyabr
2017
yanvar-
noyabr
2018
Demoqrafik göstəricilər buraxılış
tarixi
06.01.2017 23.01.2017 20.02.2017 19.03.2017 23.04.2017 20.05.2017 19.06.2017 23.07.2017 21.08.2017 20.09.2017 24.10.2017 20.11.2017 23.12.2017 29.01.2018
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2016
yanvar
2017
yanvar-
fevral
2017
yanvar-
mart
2017
yanvar-
aprel
2017
yanvar-
may
2017
yanvar-
iyun
2017
yanvar-
iyul
2017
yanvar-
avqust
2017
yanvar-
sentyabr
2017
yanvar-
oktyabr
2017
yanvar-
noyabr
2017
yanvar-
dekabr
2017


yuxarı>>


  Mətbu məlumatların yayım təqvimi

Mətbu məlumatların yayılmasi təqvimində sətir və sütunlarda göstərilən tarixləri (gün, ay, il) tıqlamaqla Statistikanın bölmələri üzrə hazırlanmış göstəriciləri əldə edə bilərsiniz.

2017-ci ilin birinci rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

               
Sıra №-si Mətbu məlumatının adı Mətbu məlumatını hazırlayan
şöbələrin adları
Məlumatların buraxılış tarixləri
yanvar
2017
fevral
2017
mart
2017
1 2016-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   27.01.2017
 
- -
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 25.02.2017
 
17.03.2017
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 25.02.2017
 
17.03.2017
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 25.02.2017
 
17.03.2017
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 25.02.2017
 
17.03.2017
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 25.02.2017
 
17.03.2017
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi - 25.02.2017
 
17.03.2017
 
8 Əhali gəlirləri və bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 25.02.2017
 
17.03.2017
 
9 Xarici ticarət dövriyyəsi haqqında Ticarət, xidmət və texniki təchizat statistikası şöbəsi - 25.02.2017
 
17.03.2017
 

yuxarı>>

2017-ci ilin ikinci rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

<
Sıra №-si Mətbu məlumatının adı Mətbu məlumatını hazırlayan
şöbələrin adları
Məlumatların buraxılış tarixləri
aprel
2017
may
2017
iyun
2017
1 2017-ci ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   19.04.2017
 
-
 
-
 
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 25.05.2017
 
22.06.2017
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 25.05.2017
 
22.06.2017
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 25.05.2017
 
22.06.2017
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 25.05.2017
 
22.06.2017
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 25.05.2017
 
22.06.2017
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi - 25.05.2017
 
22.06.2017
 
8 Əhali gəlirləri və bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 25.05.2017
 
22.06.2017
 
9 Xarici ticarət dövriyyəsi haqqında Ticarət, xidmət və texniki təchizat statistikası şöbəsi - 25.05.2017
 
22.06.2017
 

yuxarı>>

2017-ci ilin üçüncü rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

             
Sıra №-si Mətbu məlumatının adı Mətbu məlumatını hazırlayan
şöbələrin adları
Məlumatların buraxılış tarixləri
iyul
2017
avqust
2017
sentyabr
2017
1 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   31.07.2017
 
-
 
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
17.08.2017
 
22.09.2017
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
17.08.2017
 
22.09.2017
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
17.08.2017
 
22.09.2017
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
17.08.2017
 
22.09.2017
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
17.08.2017
 
22.09.2017
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi -
 
17.08.2017
 
22.09.2017
 
8 Əhali gəlirləri və bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
17.08.2017
 
22.09.2017
 
9 Xarici ticarət dövriyyəsi haqqında Ticarət, xidmət və texniki təchizat statistikası şöbəsi -
 
17.08.2017
 
22.09.2017
 

yuxarı>>

2017-ci ilin dördüncü rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

Sıra №-si Mətbu məlumatının adı Mətbu məlumatını hazırlayan
şöbələrin adları
Məlumatların buraxılış tarixləri
oktyabr
2017
noyabr
2017
dekabr
2017
1 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   27.10.2017
 
-
 
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
22.11.2017
 
25.12.2017
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
22.11.2017
 
25.12.2017
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
22.11.2017
 
25.12.2017
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
22.11.2017
 
25.12.2017
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
22.11.2017
 
25.12.2017
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi -
 
22.11.2017
 
25.12.2017
 
8 Əhali gəlirləri və bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
22.11.2017
 
25.12.2017
 
9 Xarici ticarət dövriyyəsi haqqında Ticarət, xidmət və texniki təchizat statistikası şöbəsi -
 
22.11.2017
 
25.12.2017
 


yuxarı>>