Statistik məlumatların buraxılış təqvimi

Məlumatlar kateqoriyası   Qrafikin son dəqiqləşmə tarixi
(gün, ay, il)
Məlumatların buraxılış tarixi
Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun İyul Avqust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr 2022 Yanvar
REAL SEKTOR
Ümumi Daxili Məhsul buraxılış
tarixi
07.01.2021 15.01.2021 15.02.2021 12.03.2021 15.04.2021 13.05.2021 16.06.2021 15.07.2021 13.08.2021 15.09.2021 15.10.2021 16.11.2021 15.12.2021 14.01.2022
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2020
yanvar
2021
yanvar-
fevral
2021
yanvar-
mart
2021
yanvar-
aprel
2021
yanvar-
may
2021
yanvar-
iyun
2021
yanvar-
iyul
2021
yanvar-
avqust
2021
yanvar-
sentyabr
2021
yanvar-
oktyabr
2021
yanvar-
noyabr
2021
yanvar-
dekabr
2021
Sənayenin əsas göstəriciləri buraxılış
tarixi
07.01.2021 15.01.2021 15.02.2021 12.03.2021 15.04.2021 13.05.2021 16.06.2021 15.07.2021 13.08.2021 15.09.2021 15.10.2021 16.11.2021 15.12.2021 14.01.2022
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2020
yanvar
2021
yanvar-
fevral
2021
yanvar-
mart
2021
yanvar-
aprel
2021
yanvar-
may
2021
yanvar-
iyun
2021
yanvar-
iyul
2021
yanvar-
avqust
2021
yanvar-
sentyabr
2021
yanvar-
oktyabr
2021
yanvar-
noyabr
2021
yanvar-
dekabr
2021
Tikintinin əsas göstəricilərii buraxılış
tarixi
07.01.2021 15.01.2021 15.02.2021 12.03.2021 15.04.2021 13.05.2021 16.06.2021 15.07.2021 13.08.2021 15.09.2021 15.10.2021 16.11.2021 15.12.2021 14.01.2022
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2020
yanvar
2021
yanvar-
fevral
2021
yanvar-
mart
2021
yanvar-
aprel
2021
yanvar-
may
2021
yanvar-
iyun
2021
yanvar-
iyul
2021
yanvar-
avqust
2021
yanvar-
sentyabr
2021
yanvar-
oktyabr
2021
yanvar-
noyabr
2021
yanvar-
dekabr
2021
Kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılıq üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
07.01.2021 15.01.2021 15.02.2021 12.03.2021 15.04.2021 13.05.2021 16.06.2021 15.07.2021 13.08.2021 15.09.2021 15.10.2021 16.11.2021 15.12.2021 14.01.2022
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2020
yanvar
2021
yanvar-
fevral
2021
yanvar-
mart
2021
yanvar-
aprel
2021
yanvar-
may
2021
yanvar-
iyun
2021
yanvar-
iyul
2021
yanvar-
avqust
2021
yanvar-
sentyabr
2021
yanvar-
oktyabr
2021
yanvar-
noyabr
2021
yanvar-
dekabr
2021
Nəqliyyat sektoru üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
07.01.2021 15.01.2021 15.02.2021 12.03.2021 15.04.2021 13.05.2021 16.06.2021 15.07.2021 13.08.2021 15.09.2021 15.10.2021 16.11.2021 15.12.2021 14.01.2022
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2020
yanvar
2021
yanvar-
fevral
2021
yanvar-
mart
2021
yanvar-
aprel
2021
yanvar-
may
2021
yanvar-
iyun
2021
yanvar-
iyul
2021
yanvar-
avqust
2021
yanvar-
sentyabr
2021
yanvar-
oktyabr
2021
yanvar-
noyabr
2021
yanvar-
dekabr
2021
İnformasiya və rabitə sektoru üzrə göstəriciləri buraxılış
tarixi
07.01.2021 15.01.2021 15.02.2021 12.03.2021 15.04.2021 13.05.2021 16.06.2021 15.07.2021 13.08.2021 15.09.2021 15.10.2021 16.11.2021 15.12.2021 14.01.2022
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2020
yanvar
2021
yanvar-
fevral
2021
yanvar-
mart
2021
yanvar-
aprel
2021
yanvar-
may
2021
yanvar-
iyun
2021
yanvar-
iyul
2021
yanvar-
avqust
2021
yanvar-
sentyabr
2021
yanvar-
oktyabr
2021
yanvar-
noyabr
2021
yanvar-
dekabr
2021
İstehlak bazarı üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
07.01.2021 15.01.2021 15.02.2021 12.03.2021 15.04.2021 13.05.2021 16.06.2021 15.07.2021 13.08.2021 15.09.2021 15.10.2021 16.11.2021 15.12.2021 14.01.2022
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2020
yanvar
2021
yanvar-
fevral
2021
yanvar-
mart
2021
yanvar-
aprel
2021
yanvar-
may
2021
yanvar-
iyun
2021
yanvar-
iyul
2021
yanvar-
avqust
2021
yanvar-
sentyabr
2021
yanvar-
oktyabr
2021
yanvar-
noyabr
2021
yanvar-
dekabr
2021
Əmtəə bazarı üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
07.01.2021 15.01.2021 15.02.2021 12.03.2021 15.04.2021 13.05.2021 16.06.2021 15.07.2021 13.08.2021 15.09.2021 15.10.2021 16.11.2021 15.12.2021 14.01.2022
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2020
yanvar
2021
yanvar-
fevral
2021
yanvar-
mart
2021
yanvar-
aprel
2021
yanvar-
may
2021
yanvar-
iyun
2021
yanvar-
iyul
2021
yanvar-
avqust
2021
yanvar-
sentyabr
2021
yanvar-
oktyabr
2021
yanvar-
noyabr
2021
yanvar-
dekabr
2021
SOSİAL SEKTOR
Əhalinin gəlirləri üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
07.01.2021 15.01.2021 15.02.2021 12.03.2021 15.04.2021 13.05.2021 16.06.2021 15.07.2021 13.08.2021 15.09.2021 15.10.2021 16.11.2021 15.12.2021 14.01.2022
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2020
yanvar
2021
yanvar-
fevral
2021
yanvar-
mart
2021
yanvar-
aprel
2021
yanvar-
may
2021
yanvar-
iyun
2021
yanvar-
iyul
2021
yanvar-
avqust
2021
yanvar-
sentyabr
2021
yanvar-
oktyabr
2021
yanvar-
noyabr
2021
yanvar-
dekabr
2021
Əmək haqqı üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
07.01.2021 11.01.2021 12.02.2021 12.03.2021 12.04.2021 13.05.2021 14.06.2021 12.07.2021 13.08.2021 13.09.2021 11.10.2021 15.11.2021 13.12.2021 14.01.2022
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2020
yanvar
2021
yanvar-
fevral
2021
yanvar-
mart
2021
yanvar-
aprel
2021
yanvar-
may
2021
yanvar-
iyun
2021
yanvar-
iyul
2021
yanvar-
avqust
2021
yanvar-
sentyabr
2021
yanvar-
oktyabr
2021
yanvar-
noyabr
2021
yanvar-
dekabr
2021
Demoqrafik göstəricilər buraxılış
tarixi
07.01.2021 15.01.2021 15.02.2021 12.03.2021 15.04.2021 13.05.2021 16.06.2021 15.07.2021 13.08.2021 15.09.2021 15.10.2021 16.11.2021 15.12.2021 14.01.2022
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2020
yanvar
2021
yanvar-
fevral
2021
yanvar-
mart
2021
yanvar-
aprel
2021
yanvar-
may
2021
yanvar-
iyun
2021
yanvar-
iyul
2021
yanvar-
avqust
2021
yanvar-
sentyabr
2021
yanvar-
oktyabr
2021
yanvar-
noyabr
2021
yanvar-
dekabr
2021


yuxarı>>


  Mətbu məlumatların yayım təqvimi

Mətbu məlumatların yayılmasi təqvimində sətir və sütunlarda göstərilən tarixləri (gün, ay, il) tıqlamaqla Statistikanın bölmələri üzrə hazırlanmış göstəriciləri əldə edə bilərsiniz.

2021-ci ilin birinci rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

             
Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adları
Məlumatın buraxılış tarixi
yanvar
2021
fevral
2021
mart
2021
1 2020-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   26.01.2021
 
- -
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 24.02.2021
 
19.03.2021
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 24.02.2021
 
19.03.2021
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 24.02.2021
 
19.03.2021
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 24.02.2021
 
19.03.2021
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 24.02.2021
 
19.03.2021
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi - 24.02.2021
 
19.03.2021
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 24.02.2021
 
19.03.2021
 

yuxarı>>

2021-ci ilin ikinci rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

--->
Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adı
Məlumatın buraxılış tarixi
aprel
2021
may
2021
iyun
2021
1 2021-ci ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   22.04.2021
 
-
 
-
 
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 25.05.2021
 
24.06.2021
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 25.05.2021
 
24.06.2021
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 25.05.2021
 
24.06.2021
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 25.05.2021
 
24.06.2021
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 25.05.2021
 
24.06.2021
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi - 25.05.2021
 
24.06.2021
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 25.05.2021
 
24.06.2021
 

yuxarı>>

2021-ci ilin üçüncü rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

           
Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adı
Məlumatın buraxılış tarixi
iyul
2021
avqust
2021
sentyabr
2021
1 2021-ci ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   23.07.2021
 
-
 
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
23.08.2021
 
30.09.2021
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
23.08.2021
 
30.09.2021
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
23.08.2021
 
30.09.2021
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
23.08.2021
 
30.09.2021
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
23.08.2021
 
30.09.2021
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi -
 
23.08.2021
 
30.09.2021
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
23.08.2021
 
30.09.2021
 

yuxarı>>

2021-ci ilin dördüncü rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

         
Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adı
Məlumatın buraxılış tarixi
oktyabr
2021
noyabr
2021
dekabr
2021
1 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   21.10.2021
 
-
 
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
26.11.2021
 
23.12.2021
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
26.11.2021
 
23.12.2021
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
26.11.2021
 
23.12.2021
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
26.11.2021
 
23.12.2021
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
26.11.2021
 
23.12.2021
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi -
 
26.11.2021
 
23.12.2021
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
26.11.2021
 
23.12.2021
 


yuxarı>>