Məlumatı yüklə

2022-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

sosial-iqtisadi inkişafıMuxtar respublikada 2022-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında 2 milyard 446 milyon 943 min 500 manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 2,6 faiz çoxdur.

Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,4 faiz artaraq 5272,4 manat olmuşdur.

***

Muxtar respublikada yaranan ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri sənaye sahəsi tutur. Sənaye üzrə 2022-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında 953 milyon 501 min 400 manat dəyərində məhsul istehsal edilmişdir ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,3 faiz çoxdur.

***

Vəsait qoyuluşları çərçivəsində 2022-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 885 milyon 386 min manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 1,8 faiz çoxdur. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 834 milyon 639 min 900 manatı və ya 94,3 faizi tikinti-quraşdırma işlərinin payına düşmüşdür.

***

2022-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında 475 milyon 517 min 500 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunmuşdur ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,8 faiz çoxdur. Bu dövr ərzində diri çəkidə ət istehsalı 23122 ton, süd istehsalı 81908 ton olmuşdur. 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ət istehsalı 6,7 faiz, süd istehsalı isə 1,4 faiz artmışdır.

***

2022-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında informasiya və rabitə xidmətlərinin dəyəri 52 milyon 255 min manat olmuşdur ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövründəki xidmətlərin dəyəri ilə müqayisədə 3 faiz çoxdur. Bu dövr ərzində mobil rabitə xidmətlərinin dəyəri 38 milyon 757 min manat təşkil etmiş və bir il öncəyə nisbətdə 1,7 faiz artmışdır.

***

Təsərrüfat subyektlərinin kredit resurslarına çıxış imkanları davamlı olaraq yaxşılaşdırılmış, 2022-ci ilin yanvar- oktyabr aylarında muxtar respublikanın bank və kredit təşkilatları tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə 232 milyon 952 min 600 manat məbləğində kreditlər verilmişdir ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 25,4 faiz çoxdur. Verilmiş kreditlərin 19 milyon 19 min 800 manatı və yaxud 8,2 faizi qısamüddətli, 213 milyon 932 min 800 manatı və yaxud 91,8 faizi uzunmüddətli kreditlər olmuşdur.

***

Sahibkarlıq fəaliyyətinin davamlı olaraq dəstəklənməsi, yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması nəticəsində muxtar respublikada 384 növdə məhsul istehsal olunur ki, bunun da 127 növü ərzaq, 257 növü isə qeyri-ərzaq məhsullarıdır. Hazırda əhalinin 108-i ərzaq, 242-si qeyri-ərzaq olmaqla 350 növdə məhsula olan tələbatı tamamilə yerli imkanlar hesabına ödənilir.

***

2022-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar respublika iqtisadiyyatında bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı 596,2 manat olmuşdur ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9,3 faiz çoxdur.

***

1 oktyabr 2022-ci il tarixə muxtar respublika əhalisinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 2180 nəfər artaraq 464 min 896 nəfər olmuşdur.yuxarı

BAĞLA